Kerekerdő Alapítvány

Thursday, March 01, 2007

Erdős érdekegyeztetés másodszor is

Az országos erdészeti, valamint az erdők ügyével kiemelten foglalkozó környezet- és természetvédő szervezetek érdekegyeztető fóruma február 14 én megtartotta második rendezvényét. Ezúttal a MEGOSZ volt a házigazda, színhelye pedig az Erdészeti Információs Központ volt Budán. A szervezők két témát jelöltek meg. Az egyik az erdőkkel kapcsolatos Natura 2000 kifizetések a másik a tervezett nemzeti parki törvény. Az összejövetel legfőbb pozitívuma az hogy megtörtént és ezúttal erdészeti szervezet volt a szervező.
Az első, november 23-i összejövetel után, mely elsősorban afféle bizalomerősítő rendezvény volt, többen érezhették úgy, hogy valami tényleg elkezdődött, úgy tűnt, hogy több neuralgikus kérdésben sikerült megegyezni, jó érzéssel zártuk a rendezvényt.
A mostani fórum után elmaradt ez a pozitív hangulat.
A dolog rosszul kezdődött és úgy is végződött.
Az első összejövetel szervezése kapcsán a zöld oldal számos gesztust tett az erdészeti szervezetek felé. Nem sajnáltuk az időt. Fél éves egyeztetés előzte meg, számos levelet váltottunk a másik féllel. Maximálisan elfogadtuk a résztvevők körére vonatkozó feltételeiket. A témákat a konszenzuskeresés jegyében jelöltük ki, de valamennyi olyan témát is beépítettünk, melyeket az erdész oldal fontosnak tartott. Mindent elkövettünk, hogy valamennyi szervezet vezetője ott lehessen a fórumon. Az egyes témákra írásos szakanyagokkal készültünk, stb. Ezen az első fórumon több aktuális kérdés is szóba került. Az erdész oldal az Állami Erdészeti Szolgálat önállóságának megszüntetése ellen tiltakozó levelet kívánt írni a miniszterelnöknek. A zöld oldal a fórumon tett ígéretének megfelelően csatlakozott a kezdeményezéshez és feltétel nélkül aláírta a levelet. Az esettel az Erdészeti Lapok két lapszámban is foglalkozott. Nem így történt ez a másik téma esetén. A zöld oldal az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság önállóságának megszüntetése elleni tiltakozó akcióhoz kérte az erdészek segítségét. A fórumon dr Pethő József az Erdészeti Egyesület szombathelyi elnöke még vállalta, hogy ők is csatlakoznak a zöld szervezetek tiltakozó leveléhez, ám amikor az elkészult és közel kilencven szervezet, köztük az összes nagy országos zöld szervezet aláírta, az Országos Erdészeti Egyesület mégsem kívánt a levélhez csatlakozni. Mindenféle kifogásokat kerestek. A Egyesület elnöke kezdetben még azt is letagadta, hogy eljutott hozzá a szövegtervezet, aztán a konkrét mondatokra tett megjegyzésekből végülis kiderült, hogy mégis meg kellett hogy kapja... Az is fontos gesztus, hogy a zöld szervezetek meghívták az erdészeket arra a fórumra, melyet Haraszthy László KVVM szakállamtitkárnál harcoltak ki a készülő nemzeti parki törvény kapcsán.
A második fórum szervezése is igencsak kurtán furcsán zajlott. Egy héttel a kitűzött időpont előtt a MEGOSZ főtitkára afelől érdeklődött, hogy jó-e ez az időpont, majd miután az öt zöld szervezetből "csak" kettőnek nem volt jó összehívta a rendezvényt. Bár deklarálták, hogy a két, általuk javasolt témán kívül, bármilyen más téma is előhozható, a délutáni kezdés lényegében kizárta ennek lehetőségét. Luzsi Józsefnek a MEGOSZ rlnökének köszöntő szavai is enyhén más jelleget adtak a rendezvénynek, mint amilyen az első volt. Míg novemberben a párbeszéd szükségességéről, az együttműködés, a konszenzuskeresés fontosságáról szóltak a nyitó szavak, a budai fórum azzal kezdődött, hogy a levezető elnök kikérte magának, hogy a Nimfea Egyesület az MTVSZ sajtócsatornáin keresztül erdész ellenes nyilatkozatot tett közzé, holott az első fórumon vállalták a felek, hogy erdő ügyben tett nyilatkozataikról tájékoztatják a másik felet. A Nimfea Egyesület úgy gondoljuk, hogy ezután is közzé teheti véleményét. A probléma csupán annyi volt, hogy a közzétételben az MTVSZ egyik olyan munkatársa segédkezett, aki nem volt eléggé tájékozott az egyeztető fórumon tett kölcsönös ígéretről. Mi is felhánytorgathattuk volna az Őrségi Nemzeti Park esetét. Nem tettük, mert alapvetően nem a konfliktusok élezése a célja ennek a fórumnak.
Hát így indult a dolog. Bár szövegtervezetekhez várták a résztvevők csatlakozását, semmilyen előre kiosztott anyag nem segítette a megegyezést.
A Natura 2000 kifizetésekkel kapcsolatban a fórumot megelőzően már volt egy véleménycsere. Az erdész oldal által beterjesztett javaslatot a zöld szervezetek részletesen értékelték, elemezték és megfogalmazták saját javaslatukat. Erre viszont a zöld szervezetek hiába vártak bárminémű reagálást. A fórumon az erdész oldal gyakorlatilag nem vett tudomást a zöldek javaslatairól és egyre csak saját korábbi álláspontjukat hangsúlyozták, olykor a természeti értékekre vonatkozó fenyegető megjegyzésekkel sem spórolva.
Többször nyilvánvalóvá vált, hogy a fórumot vezető Luzsi József nincs teljesen tisztában a Natura 2000 fogalmával és rendre összekeveri azt a tájvédelmi körzetekkel. Érdekes színfolt volt a szervezők által um. megfigyelőként meghívott bányász szervezet képviselőjének hozzászólása. Az enyhén hosszú expozénak semmi köze nem volt a rendezvény témájához. Többekben az is , felmerült kérdésként, hogy a tisztelt kolléga tudja-e egyáltalán, hogy hol van és kiknek beszél. Mindenesetre a felszólalást gazdagon megtűzdelte zöld szervezeteknek címzett ledorongoló megjegyzésekkel.
Az első témáról hosszú parttalan vita bontakozott ki, melynek a végén a szervező MEGOSZ újnak szánt, mindenesetre meglepő javaslattal állt elő. Nem igazán érthető ez a taktika, melynek következtében a másik, általuk javasolt témára gyakorlatilag nem maradt idő.
Az is tanulságos momentum volt, amikor egy hulladékkokkal kapcsolatos MEGOSZ javaslatra a WWF jelenlévő képviselője az erdőtörvényből idézett odavágó passzusokat. Azért volt ez érdekes, merthogy felháborodtak tőle az erdészek és kikérték maguknak a dolgot.
Aztán előkerültek a fegyvertárból levéltervezetek is, persze csak felolvasva, melyekhez a zöld oldal csatlakozását várták.
Aztán a dolog úgy folytatódott, hogy megküldtek egy jegyzőkönyvnek nevezett szöveget melyben a zöld szervezetek képviselőinek megnyilatkozásai pontatlanok helyenként értelmetlenek voltak az erdészek szájába adott szép kerek mondatokhoz képest. Véletlen, vagy direkt lejáratás?
Szomorú érezni, hogy az erdész oldal nem együttműködni akar, hanem legyűrni a zöld szervezeteket és keresztül verni saját elképzeléseiket.

Gyöngyössy Péter

0 Comments:

Post a Comment

<< Home