Kerekerdő Alapítvány

Thursday, August 31, 2006

Zöld szervezetek is bírálják a Környezetvédelmi Operatív Program tervezetét

Most zajlik az NFT II Környezeti OperatívProgramjának (KOP) a tervezése. A KOP-on belül megkezdődött aTermészetvédelmi prioritás intézkedéseinek is a kidolgozása. A dolog érdekessége, hogya tervezés lefolytatása és a "kassza" a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél (NFÜ) van, de a Természetvédelmi Hivatal most dolgozza ki az első változatot. Az anyag kiemelt fontosságú, hiszen ez határozza meg, hogy 2007-2013 között milyen pályázatok kerülnek kidolgozásra, pl. élőhelykezelés, erdei iskolák támogatása, stb., azoknak kik lehetnek a kedvezményezettjei. Az erdei iskolák eddig elég rosszul állnak, a jelenlegi verzióban csak azállami és önkormányzati tulajdonú iskolák pályázhatnak.
A Kerekerdő Alapítvány szakemberei pár hónapja már hozzájutottak egy anyaghoz, mely lényegében egy táblázatos összefoglalója volt a KOP természetvédelmi vonatkozásainak.Akkor az Alapítvány szakemberei csak érintőlegesen foglalkoztak vele. Az egyértelmű negatívum, hogy egyetlen egy téma sincs, ahol civil szervezet, gazdasági társaság, vállalkozó, de még önkormányzat sem nagyon szerepel a pályázati körben. Maximum a közalapítványok. Tehát a főbaj, hogy az állam magának akarja ezt a keretet, másrészt az akkori tervezetben az EMVA-val átfedő témák is voltak. Ami az egészet betetőzi,hogy olyan támogatandó feladatok is szerepelnek benne, melyek nem oda valók és az akkori tervezet egyáltalán nem rangsorol, nincsenek prioritások.Az erdei iskola témáját pedig teljesen szakszerűtlenül kezelte az akkori anyag.

Wednesday, August 30, 2006

A kormány eladná a Költő utcai Jókai-villát[
(Forrás: greenfo/MTI)

A kormány el kívánja adni a Természetvédelmi Hivatal védett természeti területnek számító Költő utcai ingatlanát - értesült az MTI kormányzatiforrásokból. Az író istenhegyi villájának kertjében 1975 óta működik a TVH,amely megalapítása óta a magyar természetvédelem "fellegvára". A 3 hektáros terület és a hozzá tartozó épület nemzeti emlékhelynek számít,ugyanis a mintegy 1,2 milliárd forint értékű ingatlan egykor Jókai Mór tulajdona volt. A területet védettsége miatt nem lehet beépíteni. Az író istenhegyi villájának kertje egyben természetvédelmi bemutatóhely is, ahol évente több ezer gyermek fordul meg.A természetvédelmi oltalom miatt az ingatlan eladásához Persányi Miklóskörnyezetvédelmi és vízügyi miniszter hozzájárulása szükséges.R. Bakonyi Ágnes, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium sajtófőnöke azMTI-vel annyit közölt, hogy egyelőre még nincs megegyezés az ingatlansorsáról.
A zöld szervezetek a hír hallatán már tiltakoznak, mert úgy látják, hogy ezzel ovább folytatódik a természetvédelem szétverése.

Monitoring a Rábáért

A Rábaszövetség egy Interreg projekt keretében monitoring hálózat kiépítését tervezi a Rába teljes hazai szakaszán. Mivel úgy tűnik a Rába habzását okozó ausztriai ipari szennyezés nem szűnt meg, a Szövetség újra és egyre erőteljesebben hallatja hangját.
A tervezett projektben a Kerekerdő Alapítványt kérte fel a Szövetség elnöke a partneri szerepre, melyet a tavalyi sikeres PEA2 program alapozott meg.

Leader program Gyöngyösfaluban, a négy őselem jegyében

A pedagógusoknak már megkezdődött az iskola. Van aki már júliusban is pályázatokon törte a fejét. A gyöngyösfalui általános iskola kereste meg a Kerekerdő Alapítványt azzal a céllal, hogy vállaljunk közreműködést abban a projektben, melyet az iskola a Leader Program szeretne finanszírozni. A tervezett környezeti nevelési program keretében zöld könyvtárat szeretnének létrehozni, tovább építenék a tanösvényüket, környezeti neveléssel kapcsolatos tanulmányok készülnek és egy nagyszabású, az egész iskolát megmozgató tábor "Napfény tábor" zárná a projektet.
Az alapítvány vállalta, hogy összeállítja a Zöld könyvtár könyvállományát és tevékenyen közreműködik a program lebonyolításában.

Újra APADÓ KÚT

"Zöld fürkész" címmel környezeti nevelési programot indít a Pécsi Zöld Híd Alapítvány. Tél végén a pécsi Gyermekek Háza két munkatársa járt a Kerekerdő Alapítvány központjában. Tapasztalatszerző körútjuk során több szombathelyi környezeti neveléssel foglalkozó intézményt meglátogattak. Ebből az alkalomból és régi ismeretségünk okán jutottak el az Ökocellába. Mint kiderült, a "Természetről a természetben" c. könyvünkből már tájékozódtak az alapítvány munkájáról. Különösen az Apadó Kút c. program, a Mocorgó vetélkedő és a Pajta tábor keltette fel érdeklődésüket. Főként ezeknek a programoknak a részletei érdekelték őket.
Nem telt bele, csak néhány hónap és újra jelentkeztek, azzal a szándékkal, hogy az Apadó Kút-hoz hasonló, egész tanévet betöltő programot indítsanak, a mi tapasztalatainkra építve. A Zöld Híd Alapítvány adta be azt az NCA pályázatot, melyben a Kerekerdő Alapítvány partnerséget vállalt.
A pályázat nyert és indul a program.
Hétfőn (augusztus 28-án) már sor került az első tapasztalatcserére az Ökocellában. A program két szervezője Varga Ágnes és Berecz Ágnes apróra kikérdeztek minket a program részleteiról. Előkerültek ereklyeként őrzött régi dokumentumok, a "Zöldfülű"c. egykor volt újság megsárgult példányai.
Mint ismeretes a '90-es évek első felében létezett az Apadó Kút c. program. "Fogadd örökbe a természet egy darabkáját!" szólt a felhívás. Általános iskolák kisebb nagyobb csoportjai vettek részt a programban. A tanév során az örökbefogadott természeti objektum megismerésével foglalkoztak. A program gazdája a szombathelyi MMIK volt. Kezdeményezői és tevékeny közreműködői viszont azok az emberek, akik a Kerekerdő Alapítványt is létrehozták és működtetik, ezért talán jogosan kicsit saját gyermekünknk is tekintjük ezt a programot. Az Apadó Kút mintegy 3-4 évig létezett. Az első időkbn több mint 50 csapat nevezett be, aztán később 20-30 csapat maradt aktív. A programnak voltak gyerekkonferenciái, ahol a csapatok bemutathatták a végzett munkát. A "Zöldfülű" c gyermeklap illetve a "Nyitott szemmel a természetben" rendszeresen beszámolt a mozgalom eseményeiről. A legaktívabb csapatok jutalomtáborozáson vehettek részt Velemben. Később a program kibővült a szomszédolásokkal és a terepgyakorlatokkal. A csapatvezető pedagógusok így kipróbálhatták a projekt módszert, de volt olyan iskola, amely mint afféle integrált "tantárgyra", teljesen ráépítette az oktatását, a természetismeret, a matematika, a rajz, a magyar nyelv ismeretanyagát is.
Akkor Celldömölkről, Vasvárról Egyházashollósról és Hosszúperesztegről voltak a legaktívabb csapatok. Szombathelyről az oladi Simon István Általános Iskola s a Váci Mihály Általános Iskola volt a legaktívabb.
A program akkor, különböző személyi jellegű problémák miatt elhalt. Nagy öröm viszont, hogy új formában, más helyszínen újjáéled.

Monday, August 28, 2006

Kerekerdő Alapítvány